65 545 32 36 biuro@azymutrawicz.pl

Budownictwo

Sektor budownictwa tworzy zespół młodych, wykwalifikowanych projektantów, którzy w pełni angażują się w tworzenie doskonałych rozwiązań projektowych.

Poza wykonawstwem projektów od podstaw, rozbudowy budynków, adaptacji projektów gotowych, zastępujemy Inwestora w kontaktach z urzędami i instytucjami, występującymi w trakcie projektowania i realizacji inwestycji.

Oferujemy:

  • projekty budowlane, wykonawcze, branżowe w zakresie m.in.:
    • budownictwa mieszkaniowego,
    • budownictwa inwentarskiego (budynki i budowle rolnicze),
    • obiektów użyteczności publicznej.
  • pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Zobacz nasze realizacje