65 545 32 36 biuro@azymutrawicz.pl

Geodezja

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:

Geodezyjna obsługa inwestycji w zakresie:

  • tyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
  • sporządzenia map do celów projektowych
  • pomiarów realizacyjnych na budowie
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
  • pomiarów i obliczeń mas ziemnych

Geodezyjna obsługa dla celów prawnych:

  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru)
  • badanie stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy tutaj, aby służyć pomocą. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, napisz wiadomość.