65 545 32 36 biuro@azymutrawicz.pl

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa

Na sprzedaż nieruchomość pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (wg studium) w granicach administracyjnych miasta Rawicz.

W październiku 2020 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze na którym znajduje się m.in przedmiotowa nieruchomość.

Dojazd z gminnej drogi gruntowej (200 m od drogi o nawierzchni asfaltowej)
Wymiary działki 21,5m x 580m.
Powierzchnia ewidencyjna 1,1900 ha.

Pełne media około 200 m od przedmiotowej nieruchomości tj. na ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

W najbliższym otoczeniu tereny upraw polowych przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz ogródki działkowe.

Na życzenie kupującego możliwość okazania granic.

 

 

  • Powierzchnia: 12 100 m2
  • Status: Na sprzedaż
Cena 1 200 000 zł